Zajímavosti

  • Wi-Fi bylo původně určeno, podobně jako další technické inovace, pro vojenské účely. První myšlenka vznikla v roce 1942 na popud řešení rádiového ovládání torpéd, které bylo značně nespolehlivé díky možnosti rušení. K uvolnění technologie pro civilní použití došlo na začátku 80. let minulého století.
  • Brňáci mají možnost sledovat pohyb tramvají vybavených Wi-Fi v reálném čase prostřednictvím aplikace Wi-Fi tram.
  • Wi-Fi využívá k přenosu dat podobné záření jako mikrovlnná trouba, nicméně intenzita i vlnová délka samozřejmě zaručuje bezpečné využití.
  • Nejrychlejší přenos dat jakého lze pomocí Wi-Fi dosáhnout je 7Gb/s
  • Wi-Fi je zkratka slovní hříčky „Wireless Fidelity“ 
  • Jednu z nejúspěšnějších Wi-Fi kampaní zadávala společnosti Pilsner Urquell

Jak by vypadal Wi-Fi signál, kdybychom jej mohli vidět: